Blog #5 I Ujemi in spusti na Kamniški Bistrici

Muharjenje na Kamniški Bistrici po načelu »Ujemi in spusti«

V soboto 29.3.2014 sem se udeležil Občnega zbora svoje matične Ribiške družine Bistrica Domžale. Letošnji občni zbor je bil za mene še toliko bolj poseben in sicer zato, ker se je na njem glasovalo o korenitih spremembah na področju Pravilnika o športnem ribolovu v ribolovnem okrožju, s katerim upravlja naša ribiška družina.

Zelo pomembna , za nekatere člane tudi zelo drzna sprememba pravilnika se je nanašala na ribolovni način na delu salmonidnega revirja na Kamniški Bistrici.

Predlog spremembe pravilnika se je torej glasil: »V salmonidnem revirju Kamniška Bistrica–3 v delu revirja od sotočja z Nevljico do mostu pri Šolskem centru v Kamniku je dovoljen ribolov le po načelu »UJEMI IN SPUSTI« in v skladu z 11. členom PŠR.«

Meni v veselje je bila sprememba pravilnika sprejeta.

Kot pri vsaki spremembi se zgodi, da se krešejo mnenja za in proti. Naj na kratko predstavim svoje videnje, zakaj sem bil eden izmed pobudnikov in sem podpornik športnega ribolova po načelu »Ujemi in spusti.«

Bistvo ribolova ne glede na to na kakšen način ribariš ostaja isto. Ujeti ribo. Razlika je le v tem, da ribo v revirju »Ujemi in spusti« nepoškodovano, čim hitreje spustiš. Veliko nas je, vedno več nas bo zagovornikov tovrstnega načela, večji bo pozitivni vpliv na populacijo ribjih vrst. Hkrati pa se bo z uvedbo načela preprečil prekomerni izlov na odseku ribolovnega revirja Kamniška Bistrica – 3.

Sprememba pravilnika vstopi v veljavo s pričetkom muharske sezone, to je 1. April 2014. Sprememba velja za vse aktivne člane Ribiške družine Bistrica Domžale, kot tudi za turistični ribolov.

V sklopu FLYFISHINGODEC programov bomo ribolov izvajali tudi v salmonidnem revirju Kamniška Bistrica – 3, v delu revirja od sotočja z Nevljico do mostu pri Šolskem centru v Kamniku, kjer je dovoljen ribolov le po načelu »UJEMI IN SPUSTI«.

Bistvo ribolova naj ostaja uživanje v naravi.

Flyfishing with Flyfishingodec Slovenia

Matej Godec

www.flyfishingodec.com
matej@flyfishingodec.com
+386 41 720 888

Kategorije prispevkov

Zadnji prispevki